สภาพนักงาน (งานสภาพนักงาน กองกลาง)
Faculty Senate
พฤษภาคม 2567
17
พฤษภาคม 2567
18
พฤษภาคม 2567
19
พฤษภาคม 2567
20
พฤษภาคม 2567
21
9:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการประเมินความก้าวหน้าตำแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ : ห้องประชุมรวงผึ้ง 5 ชั้น 5 สนม.
รายละเอียด :
พฤษภาคม 2567
19