สภาพนักงาน (งานสภาพนักงาน กองกลาง)
Faculty Senate
มิถุนายน 2566
03
มิถุนายน 2566
04
มิถุนายน 2566
05
มิถุนายน 2566
06
14:00 - 16:00
ประชุมคณะทำงานศึกษาหาข้อมูลการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีให้บุคลากร
สถานที่ : ห้องประชุมสารภี (80ปี) ชั้น 1 สนม.
รายละเอียด :
มิถุนายน 2566
07
มิถุนายน 2566
05