สภาพนักงาน (งานสภาพนักงาน กองกลาง)
Faculty Senate

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความยินดีกับทีมนักวิจัย ประกอบด้วย

  1. ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี สังกัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ
  2. ผศ.ดร.ลักขณา พันธุ์แสนศรี สังกัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ
  3. อ.ทิพารัตน์ สหตรงจิตร สังกัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ
  4. ผศ.ดร.นิกราน หอมดวง คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน
  5. ผศ.ดร.กิตติกร สาสุจิตต์ สังกัด วิทยาลัยพลังงานทดแทน
  6. นายภิญโญ ผลงาม   สังกัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ

คว้า 2 รางวัล จากการประกวดบทความด้านความยั่งยืนของคณาจารย์และบุคลากร ปี 2564 ในการประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ครั้งที่ 6 

รางวัลผลงานดีเด่น ประเภทบทความ ด้านเทคโนโลยี และ รางวัลผลงานดีเด่น ประเภทโปสเตอร์ ด้านสิ่งแวดล้อม

ชื่อผลงาน “การส่งเสริมนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมในการเพิ่มมูลค่าวัสดุชีวมวลสู่ผลิตภัณฑ์กระถางย่อยสลายได้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

ปรับปรุงข้อมูล : 18/3/2565 12:44:01     ที่มา : สภาพนักงาน (งานสภาพนักงาน กองกลาง)     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 146

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

สภาพนักงาน เตือนภัย !! แก๊งดูดเงิน หลอกให้ติดตั้งแอปฯ คลิกเดียวเงินหมดบัญชี ควบคุมโทรศัพท์ทางไกล แถมเป็นหนี้บัตรเครดิต
สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เตือนภัย !! บุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป เกี่ยวกับแก๊งดูดเงิน หลอกให้ติดตั้งแอปฯ คลิกเดียวเงินหมดบัญชี ควบคุมโทรศัพท์ทางไกล แถมเป็นหนี้บัตรเครดิตหากสงสัยเกรงจะตกเป็นเหยื่อสามารถปรึกษาได้ที่ สายด่วน บช.สอท. 1441หรือ ศูนย์ PCT 081-8663000 ผู้เสียหายสามารถแจ้งความผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.thaipoliceonline.com และสามารถติดตามรูปแบบการประชาสัมพันธ์กลโกงได้ที่ pctpr.police.go.th ที่มา : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
27 มกราคม 2566     |      7
สภาพนักงาน ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตามมติสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2566ระดับรองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย :1) รองศาสตราจารย์ ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง สังกัดคณะพัฒนาการท่องเที่ยวระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย :1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานวาด ศิลปวัฒนา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ที่มา : กองบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
26 มกราคม 2566     |      32