สภาพนักงาน (งานสภาพนักงาน กองกลาง)
Faculty Senate

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 จำนวน 2 ราย ดังนี้

สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ราย :
1) นางธัญลักษณ์ อารยพิทยา ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการ
งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง กองแผนงาน ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ย. 64 เป็นต้นไป
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ราย
1) น.ส.ผ่องนภา จึงธนะธาดากุล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ สังกัดงานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ย. 65 เป็นต้นไป

ที่มา : กองบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปรับปรุงข้อมูล : 10/3/2566 8:50:32     ที่มา : สภาพนักงาน (งานสภาพนักงาน กองกลาง)     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 188

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสภาพนักงาน ครั้งที่ 2/2567
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. สภาพนักงานได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสภาพนักงาน ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมพวงแสด (สนม.2) อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 2 โดยมีวาระในการประชุม ดังนี้ ความก้าวหน้าการขอพิจารณางบประมาณโครงการจัดทำตราสัญลักษณ์ของสภาพนักงานและโครงการจัดทำแผนสภาพนักงาน ข้อมูลโรงงานต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารเชิงพาณิชย์ ความก้าวหน้าข้อร้องเรียน ม.แม่โจ้-แพร่ การดำเนินการตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ที่สภาพนักงานได้รับมอบหมาย (ข้อ o21)
23 กุมภาพันธ์ 2567     |      28
ประธานสภาพนักงานร่วมเดินขบวนเกียรติยศ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 46
เมื่อระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2567ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว ประธานสภาพนักงาน ร่วมขบวนเกียรติยศเดินนำขบวนผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ประจำปี 2565 นำโดยวงโยธวาทิตจากโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ ต่อด้วยขบวนศิลปวัฒนธรรม จากศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นักศึกษาวิชาทหารผู้เชิญธงเขียวขาวเหลืองขบวนนักศึกษาผู้อัญเชิญพระพิรุณทรงนาค พานปริญญาบัตร ธงประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะต่าง ๆ 
20 กุมภาพันธ์ 2567     |      29
ขอเชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกิจกรรม ”เติมรักเติมพลังในวันวาเลนไทน์"
ขอเชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกิจกรรม ”เติมรักเติมพลังในวันวาเลนไทน์"โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้บอกความรู้สึกดีๆ ที่คุณอยากสร้างพลังใจให้กับ เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ บุคลากรที่อยู่แม่โจ้ ข้ามจังหวัดตนเอง (เชียงใหม่ แพร่ ชุมพร และกทม.) จำนวน 1 คน เช่น บุคลากรเชียงใหม่ ส่งให้ บุคลากรแพร่ หรือ บุคลากร กทม. ส่งให้ บุคลากรชุมพร เป็นต้นทั้งนี้ ผู้ส่งและผู้รับข้อความจะได้รับของที่ระลึกจากสภาพนักงาน ส่งความรู้สึกดีๆ ทาง Google Forms ผ่านลิงก์ https://forms.gle/53i8bDKswwLdxso86 หรือผ่าน QR Code ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567เผยแพร่ข้อความสร้างพลังใจผ่านทางเพจ สภาพนักงาน ม.แม่โจ้ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
5 กุมภาพันธ์ 2567     |      47